برای جستجو در بین مکان‌های ذخیره‌شده‌تون، می‌تونید از کادر جستجوی بالای صفحه‌ی اصلی برنامه استفاده کنید. نام مکان ذخیره‌شده رو وارد کنید، نتایج موجود در مکان‌های ذخیره‌شده‌ی شما، در بالای لیست نتایج پیشنهادی جستجو نمایش داده خواهند شد.