در حال حاضر مسیریابی حمل‌و‌نقل عمومی تنها در شهر تهران فعاله و اگر در شهرهای دیگر از بلد استفاده کنید، با پیام «مسیریابی حمل‌و‌نقل عمومی در شهر شما فعال نیست» مواجه خواهید شد.