برای مسیریابی با استفاده از وسایل نقلیه‌ی عمومی، پس از انتخاب مقصد از روی نقشه و لمس گزینه‌ی «مسیریابی»، از بالای نقشه گزینه‌ی «حمل‌و‌نقل عمومی» رو انتخاب کنید. در این قسمت می‌تونید مسیرهای پیشنهادی بلد رو مشاهده کنید. می‌تونید از گزینه‌ی «انتخاب وسیله‌ی نقلیه» در پایین صفحه استفاده کنید و گزینه‌‌های روبروی نام وسیله‌ی نقلیه رو خاموش یا روشن کنید. در این‌صورت بلد از گزینه‌های روشن، برای مسیریابی بین مبدأ و مقصد شما استفاده خواهد کرد.