بلد بدون اجازه‌ی شما به هیچ قسمتی از دستگاهتون دسترسی نخواهد داشت و برای تمامی دسترسی‌ها از شما سؤال می‌شه. این دسترسی‌ها شامل موقعیت مکانی، دوربین و حافظه هستند که به‌ترتیب برای دریافت موقعیت مکانی لحظه‌ای در نقشه و مسیریابی، عکس‌ گرفتن برای بارگذاری در نقاط موجود در نقشه و یا افزودن تصویر پروفایل و هم‌چنین حافظه برای انتخاب تصویر از داخل دستگاه برای بارگذاری در این قسمت‌هاست. می‌تونید هر زمان با مراجعه به تنظیمات دستگاهتون، قسمت برنامه‌ها، انتخاب نقشه و مسیریاب بلد و بخش دسترسی‌ها، هرکدوم از این دسترسی‌ها رو قطع کنید.