بلد از این گزینه که در قسمت تنظیمات بلد وجود داره، برای ارسال اطلاعات ترافیکی استفاده می‌شه. در واقع اگر این گزینه روشن باشه شما به بهبود اطلاعات ترافیکی در بلد کمک خواهید کرد. خاموش یا روشن‌بودن این گزینه کاملاً اختیاریه.