خیر. متأسفانه در حال حاضر امکان جستجوی مکان‌ها از طریق کد پستی در بلد وجود نداره.