خیر. هر دوی این نسخه‌ها با هم یکی هستند. برای اطمینان بیشتر، می‌تونید از این لینک وارد مارکت مورد نظرتون بشید و بلد رو دریافت و یا به‌روزرسانی کنید.