برای انتخاب سخنگوی دلخواهتون، از منوی برنامه وارد قسمت «تنظیمات» بشید و در بخش «دستیار صوتی»، گزینه‌ی «سخنگوی دستیار صوتی» رو لمس کنید و سخنگوی مورد نظرتون رو انتخاب کنید.