مکان فعلی شما بر اساس مختصات دریافت‌شده از GPS گوشی و اینترنت، روی نقشه نمایش داده می‌شه. هنگام اجرای بلد از عملکرد درست این عوامل اطمینان حاصل کنید. هم‌چنین توجه کنید که بلد باید اجازه‌ی دسترسی به موقعیت مکانی دستگاه شما رو داشته باشه.