خیر، در حال حاضر امکان تأمین سرویس مسیریابی ویژه‌ی ماشین‌های سنگین و وانت در بلد وجود نداره.