خیر. در حال حاضر امکان تأمین سرویس مسیریابی ویژه‌ی دوچرخه و موتور سیکلت در بلد وجود نداره.