امکان مسیریابی همزمان برای چند مقصد در بلد وجود نداره. در حال حاضر می‌تونید در حین رانندگی، از طریق گزینه‌ی «افزودن توقف»، یک مقصد میانی برای سفرتون در نظر بگیرید تا بلد ابتدا شما رو به مقصد میانی و سپس به مقصد نهایی هدایت کنه.