در صورت خروج از مسیر پیشنهادی بلد، بسته به کیفیت اتصال دستگاه شما به اینترنت پرسرعت و هم‌چنین دریافت سیگنال‌های GPS، مدتی زمان نیازه تا بلد مسیر جدید رو به شما پیشنهاد بده. در تلاشیم تا این مدت زمان رو تا حد ممکن کاهش بدیم.