می‌تونید پس از ورود به حالت رانندگی و مسیریابی، با لمس قسمت پایین صفحه و یا کشیدن اون به سمت بالا، مسیر‌های جایگزین برای مقصد مورد نظرتون رو مشاهده کنید و در صورت تمایل مسیر مورد نظرتون رو به مسیر‌های جایگزین پیشنهادی، تغییر بدید.