مرکز پشتیبانی بلد | بروز رسانی ها

بروز رسانی ها

از آخرین تغییرات بلد مطلع شوید...

تغییرات نسخه‌ی ۴.۶۰ بلد

مرداد ۱۴۰۱

تغییرات نسخه ۴.۶۱.۰

شهریور ۱۴۰۱

پاسخ خود را دریافت نکردید؟

از همکاران ما سوال کنید